top of page

Wereldalfabetiseringsdag en de WVDA

In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake van een gebrek aan d

Ongeletterdheid en leren lezen

Een ongeletterde cursist kan bijvoorbeeld helemaal niet lezen (en schrijven), terwijl een laaggeletterd persoon wel heeft geleerd om te leze

bottom of page