top of page

Taal oefenen buiten de les (II)

De les is voorbij, je maakt nog wat huiswerkoefeningen en klaar. Hoe kun je meer Nederlands oefenen buiten de deuren van de school? In een eerder deel gaf ik al enkele tips. Vandaag deel 2. Taal leer je door deze te gebruiken. Daarom is het van belang om de taal om ook buiten de les te spreken (of te schrijven). Over spreekangst heb ik al eerder geschreven, dus ik zal daar niet op ingaan. De eerste tip die ik graag wil meegeven, is om te zingen. Ja, zingen. Zoek een Nederland

Taal oefenen buiten de les (I)

De les is voorbij, je maakt nog wat huiswerkoefeningen en klaar. Hoe kun je meer Nederlands oefenen buiten de deuren van de school? In dit blogbericht in twee delen geef ik je enkele tips. Vandaag deel 1. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je Nederlands zou oefenen buiten de deur. Een misvatting onder cursisten is vaak dat ze denken dat ze eerst Nederlands moeten leren, voordat ze het kunnen gebruiken. Maar leren gebeurt juist door de taal te gebruiken. Een eers

Nederlands in een internationale omgeving (English)

Internationally awkward – how to learn Dutch when your office speaks English? Learning Dutch in an international work environment can be tough especially if English is your common language. Deborah Nicholls-Lee tracks down some expert advice. Read more at DutchNews.nl #Nederlands #nederlandsopdewerkvloer #taalleren

De kunst van herhaling

Onderzoek naar het geheugen en de capaciteit van het geheugen gaat ver terug. In de negentiende eeuw deed de Duitse psycholoog Hermann Ebbin

Fiets of rijwiel? Belangrijke uitdrukkingen.

Voor wie als buitenlander fietst in Nederland. Artikel van Iamexpat.nl (In het Engels). ' Direct Dutch Institute offers the right course for everyone willing to invest the time and effort to seriously improve their Dutch. Direct Dutch Institute also provides private lessons at all levels and is happy to create a course plan to suit your specific linguistic needs.' Lees meer op www.iamexpat.nl. #Iamexpat #fietsen #taalvakman #taalleren

bottom of page