top of page

LEZING: MOND en Van Gogh

Op vrijdagavond 10 mei om 19.30 uur zal taaltrainer Alex van Egmond een lezing geven over Vincent van Gogh als inspiratiebron voor zijn vader Joop van Egmond, MOND (1943-2018), die momenteel tot 1 juni 2019 een overzichtstentoonstelling geniet in het Katwijks Museum. In een PowerPointpresentatie vertelt Van Egmond hoe Van Gogh voor het kunstenaarschap koos en de worsteling die daarmee gepaard ging. Van Egmond zal in deze lezing de parallellen aanhalen met het kunstenaarschap

bottom of page