top of page
  • Alex

Doelstellingen In-Company taaltraining


In een eerder bericht sprak ik al over de voordelen van een In-Company taaltraining en hoe het onder andere de productiviteit in de organisatie kan verhogen. Vandaag wil ik het hebben over de diverse doelstellingen van een In-Company taaltraining.

de werkvloer

Eigenlijk is het ondoenlijk om alle doelstellingen bij een In-Company training op te sommen. Er zijn simpelweg teveel mogelijkheden en elke In-Company training wordt daarom op maat gemaakt. Ik kan wel een aantal doelstellingen aanhalen, zodat u inspiratie krijgt over wat mogelijk is.

Het komt regelmatig voor dat ik word gevraagd om het taalniveau van de cursisten te verbeteren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om uitbreiding van de woordenschat of om de grammatica bij te spijkeren.

De vraag is dan welke vaardigheden voorrang moeten krijgen. Als een werknemer veel e-mails moet beantwoorden, dan ligt de nadruk vooral op schrijfvaardigheid, maar als het gaat om presenteren of overleg voeren dan komt de nadruk te liggen op spreekvaardigheid. Lezen als vaardigheid is vaak ondergewaardeerd, maar zeker zo belangrijk. Denk aan het lezen van veiligheidsinstructies of het lezen van memo's.

Wat altijd bij de training wordt betrokken, is het vakgebied van de werknemer. Een In-Company training sluit altijd aan bij de dagelijkse werkomgeving. Zodoende hebben cursisten houvast aan de woorden en zinnen die ze leren en kunnen ze ze direct toepassen in de praktijk. Wanneer de voertaal Nederlands is in het bedrijf, dan zal ik steevast vragen om authentieke teksten waarmee de werknemers in aanraking komen. Daarmee is de link met de praktijk direct gelegd.

Het kan ook voorkomen dat Nederlands niet de voertaal is in de organisatie. In die gevallen heeft een In-Company taaltraining nog steeds nut. Buiten kantooruren moeten de werknemers zich namelijk redden in een Nederlandstalige omgeving. Mijn In-Company taaltrainingen kunnen hier op inspelen door te oefenen met praktische taalsituaties. Het kan zijn het beluisteren van een NS-omroepbericht of het aanvragen en gebruiken van DigiD.

Als laatste kan een In-Company training zo worden ingericht dat culturele normen en culturele omgangsvormen de basis vormen. Nederlanders doen zich heel internationaal voor en denken dat ze een hybride cultuur hebben, maar de realiteit laat zien dat er echt wel Nederlandse gewoontes en gebruiken zijn die op z'n minst voor gefronste wenkbrauwen zorgen en in het ergste geval voor conflicten en miscommunicaties.

Dit zijn zomaar enkele doelstellingen waaruit leerdoelen kunnen worden geformuleerd. Wilt u meer weten over In-Company taaltrainingen, bel dan 06 8334 28 17 voor een eerste kennismakingsgesprek. E-mailen kan ook naar taalvakman@outlook.com. Aan de hand van het gesprek kan ik een vrijblijvende offerte opmaken. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de doelstellingen van de In-Company taaltraining ligt het uurtarief tussen de € 60 en € 80 (excl. btw).

#taalvakman #Nederlands #voordelenincompanytraining #trainingopmaat #taaltraining #incompany #nederlandsopdewerkvloer

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page